onsdag 2 februari 2011

Voki for Education

Att kreativitet och motivation är viktiga inslag i en lyckad undervisningssituation vet vi alla, och att skapa egna avatarer med hjälp av Voki är ett sätt att motivera eleverna att lära. En del elever tycker att det är jobbigt att prata engelska inför många människor. De har dock kunnat göra kanonfina presentationer med hjälp av en egenskapad avatar. De läser in vad de vill att Vokin ska säga och kan ta om tills de är nöjda med resultatet.

Voki nyanseras nu som Voki for Education. Förutom att den ar reklamfri har man även skapat en bank med lektionsplaneringar, där lärare kan dela med sig av hur de använder Voki i sin undervisning. Banken är sökbar både på ämne och på ålder på elevgruppen. Det finns även ett Teacher's Corner med diskussionsforum. Jag tittade lite i banken och blev inspirerad av ett upplägg som handlade om Earth Hour. Mina elever och jag ska precis börja arbeta med ett miljötema på engelskan. En uppgift kommer sannolikt att bli att var och en skapar en avatar som får informera om vår påverkar på miljön alternativt ge tips på hur vi bättre kan ta hand om vår miljö. Jag får återkomma när processen kommer igång.

Inga kommentarer: