lördag 26 februari 2011

Upphovsrätt i den digitala skolan

I takt med att alltfler lärare och elever får tillgång till en egen dator i den svenska skolan förändras synen på vad läromedel är. Dessutom ändras arbetssätt och hur läromedel används. På Björknässkolan i Nacka där jag arbetar har jag som lärare haft min egen dator i tio års tid. Mina elever är inne på tredje året med sina, så tillgången på teknik kan vi checka av på listan. Den har vi. Men vi hindras av upphovsrätten, som gör att vi inte kan använda material och läromedel på ett effektivt och tidsenligt sätt.

För ett par år sedan inbjöds jag och min kollega Lars Ekelöw till SKL för att diskutera just hur vi i en digitaliserad skola vill använda material. Några av punkterna som vi då lyfte var:
• Befintligt material måste gå att köpa i digital form. I dagsläget går det fortfarande inte ens att få lärarhandledningar med kopieringsmaterial i pdf-form vilket är ofattbart.
• Vi måste kunna köpa rättigheter att distribuera materialet till våra elever via plattformar, t.ex. den Skolportal vi använder i Nacka. Material måste vara tillgängligt även utan förskolan. Eleverna måste kunna nå det via datorer, mobiler eller surfplattor oavsett tid eller plats.
• Bilder, filmer och ljudklipp måste kunna användas i elevarbeten. Istället för att elever ska ägna tid åt att leta efter lämpliga bilder som de enligt Creative commons får använda till sina arbeten, borde läromedelstillverkaren kunna tillhandahålla en lämplig och laglig materialbank.


Nästa steg är naturligtvis att se förbi läromedelsförlagen och lösa upphovsrätten för annat material som kan leda till lärande. På DN Debatt idag skriver Erik Fichtelius, vd för Utbildningsradion om just detta. Han skriver: Barn måste kunna hitta UR:s program just när de är motiverade, nyfikna och i behov av den kunskap som förmedlas. Vidare skriver han att han vill tillgängliggöra det som UR producerar på så många plattformar som möjligt, och på det sättet befria programmen.


Jag blir mycket glad när jag vidare i debattartikeln läser att UR tänker tillgängliggöra timtals av filmsekvenser inspelade runt om i Sverige under Creative commons, så att vi kan använda det till lärande. Då är vi på väg emot de önskemål min kollega och jag, liksom så många andra lärare lagt fram. Vi får ett material vi kan använda lagligt i undervisningen och som eleverna lagligt kan använda när de skapar sig kunskap.


Min förhoppning är att fler medier, arkiv och bildbanker kommer att följa UR i spåren, lösa upphovsrättsfrågan, och tillgängliggöra material för utbildning och inlärning så att det kommer våra elever till gagn.

Inga kommentarer: