torsdag 24 februari 2011

Rundabordssamtal om IT i skola och utbildning

IT- och regionminister Anna-Karin Hatt bjöd i måndags in till ett rundabordssamtal om IT i skolan och utbildning, som ett led i Digital agenda för Sverige. Bland deltagarna fanns, förutom ministern själv samt representaner ifrån Näringsministeriet och Utbildningsministeriet, många olika organisationer och företag. I inbjudan stod:

Skolan är en kunskapsplats där användning av IT kan öka effektivitet och förbättra kvalitet. Rätt utnyttjat kan IT bidra till lärarens arbete att administrera och planera sitt arbete och IT har en roll bland de verktyg som används i pedagogiskt arbete. Målsättningen är att skolan kan förena de möjligheter IT kan ge för att genomföra sitt pedagogiska uppdrag med en effektiv administration.

Jag pratade om vikten av fortbildning för lärare. Vi som arbetar digitaliserat idag har inte lärt oss det på Lärarhögskolan, utan har snarare snappat upp idéer på annat håll, mycket på grund av personlig drivkraft och intresse. För att få med alla på tåget, och för att få ut mesta möjliga av den 1 till 1-satsning som nu går som en löpeld över Sverige, behövs mer organiserade utbildningsinsatser, tillika fortlöpande sådana. Själv gick jag ITiS för ca 10 år sedan. För 4 år sedan tog jag mina stjärnor i PIM. Och visst finns Multimediabyrån och Kolla Källan, men sen då? Att sätta likahetstecken mellan att behärska den nya tekniken och att kunna använda den i pedagogiken går inte. För att hitta det mervärde som IT kan ge i inlärningen behöver lärare inspiration, utbildning och möjlighet att utbyta idéer med varandera. Jag hoppas att Digital agenda för Sverige ska förbättra möjligheterna till detta.

Jag pratade även om vikten av att läromedelsförlagen förnyar sitt sätt att tänka kring läromedel. För ett par år sedan samarbetade min skola, Björknässkolan, med Natur och Kultur i framtagandet av English Online och Viking Online. Jag uppmanar nu fler förlag att ta tillvara de kunskaper som pedagoger och elever besitter om hur vi vill arbeta och vilka behov vi har när det kommer till läromedel. Läromedel måste vara mångfaciterade och kunna användas till individualisering. De måste vara intressanta och motiverade att använda. De måste dessutom vara tillgängliga så att de kan användas med hjälp av mobiler, mp3-spelare och läsplattor. Dessutom måste de främja kollaboration. Jag samarbetar gärna med förlag i framtagandet av läromedel som passar dagens och morgondagens skola.

Rundabordssamtalet webbsändes direkt från mötet och följdes av ca 700 personer, vilket tyder på stort intresse i frågan. Missade du samtalet kan du se det här.

1 kommentar:

Anonym sa...

På vilket sätt har du själv tagit till när det gäller din egen förkovring inom it?