lördag 12 mars 2011

Ta tillvara elevernas kreativitet

Att involvera eleverna i planering och skapande av lärmaterial behöver inte kräva långa projekt med massor av planeringsarbete. Även miniprojekt som genomförs under en lektion kan resultera i massor av kreativitet hos eleverna.
Jag är lärare i engelska och arbetar i år med årskurs 9. I veckan var tanken att vi skulle utöka våra ordförråd med idiomatiska uttryck baserade på kroppen. Mina elever fick en lång lista över sådana och fick i uppdrag att porträttera ett eller flera av dem. Jag hade två kameror att låna ut, men det räckte gott till en hel klass. Vissa valde att använda datorns webbkamera. Andra använde sina mobiler, laddade upp bilderna med dem till Facebook och hämtade sedan hem dem för redigering.
Efter en lektion med febril aktivitet, massor av skratt och en hel del samarbete har vi nu en gemensam pictionary med idiomatiska uttryck. Den kommer dessutom att fyllas på med flera bilder som inte riktigt hann färdigställas under lektionens gång. Förutom presentationen av dem nedan har jag även printat ut och satt upp dem på väggen i klassrummet, där de och alla andra som har lektioner där kan glädjas åt och lära av dem.

Inga kommentarer: