lördag 22 januari 2011

Peer Coaching - Kollegahandledning

Under förra läsåret gick jag och 5 av mina kollegor en peer coachingutbildning. Tidigare har jag haft tid i min tjänst för att inspirera och hjälpa mina kollegor att integrera IT i sin pedagogik. Nu är vi, istället för en inspiratör på en stor skola, 6 stycken utspridda på olika arbetslag. Vi arbetar med elever i olika åldrar, med olika ämnen och har olika intressen och erfarenheter. Det säger sig självt att kompetensen som finns tillgänglig för att handleda resten av kollegiet nu är betydligt djupare och bredare än den var när jag ensam skulle fylla den rollen.
Vi har regelbundna möten där vi diskuterar hur vi kan inspirera och sprida intresse för att öka integrationen av IT i lärprocessen. I och med att vi jobbar på en skola där alla elever från år 1 till år 9 har tillgång till sin egen Tablet-PC finns alla förutsättningar, det gäller bara att våga och vilja. Vi har under våren flera tillfällen inplanerade där vi, men även övriga kollegor, har möjlighet att opretentiöst och kort visa exempel på vad vi gjort tillsammans med våra elever. Små korta lokala teach meets helt enkelt.

För att göra reklam för att vi finns, och för att våra kollegor ska veta vad vi kan erbjuda, har vi gjort snygga digitala affischer med hjälp av Glogster. Glogster är jättekul att jobba med och man kan verkligen få utlopp för sin kreativitet. Har du inte prövat ännu uppmanar jag dig att försöka. Det finns en basic-variant som är gratis och en premium som man får betala för. Basic räcker bra. Ovan är en bild på min glogster. Nedan är vår gemensamma Kollegahandledaraffisch. Namnen längst ner leder vidare till våra individuella glogsters.

Inga kommentarer: