måndag 24 januari 2011

Glädjen i att kunna hjälpa en kollega

Idag har jag i rollen som både kollegahandledare och samarbetspartner introducerat en kollega till Wikispaces. Min kollega är nyfiken på och vill gärna använda IT som ett verktyg i undervisningen, som motivationshöjare och samarbetsyta såväl som för administration och informationskälla. Men för att utvecklas och våga pröva nya grepp krävs en del uppmuntran och stöttning, i det här fallet av en kollegahandledare.

Samma tre klasser i år 9 som jag och klassernas SO-lärare under hösten gjorde ett content and language integrated learning-projekt med ska nu jobba med miljö i både biologi och engelska. Vis av höstens erfarenheter, och fortfarande lite matt av allt rättningsarbete som det ledde till, har vi beslutat oss för att samarbeta i liten skala. På nätet finns massor av interaktivt och bra material om miljön, mycket av det på engelska. Under ett besök på New Line Learning Academy i Kent, England, för ett par veckor sedan fick jag se siten DeforestAction som är ett av projekten som drivs av TakingITGlobal Här finns otroligt mycket att lära. Likaså tycker jag om att använda modulen Going Green på den engelska versionen av läromedlet Espresso.
Resultatet av vår handledarsession idag blev alltså en wiki till varje klass. I dessa ska eleverna sammanfoga all kunskap om miljö som de tillgodogör sig under timmarna i engelska, undersökningar och resultat ifrån arbetet under biologilektionerna samt egna tankar och funderingar på hur vi på ett bra sätt kan ta hand om vår miljö. Samarbete mellan lärare, samarbete mellan elever och lära av varandra. Och på köpet en kollega som troligtvis även i fortsättningen då och då kommer att arbeta med wikis.

Inga kommentarer: