söndag 9 oktober 2011

The Horizon Report 2011

The New Media Consortiums Horizon Report är ett forskningskonsortium som grundades 2002. De identifierar och beskriver kommande tekniker som med stor sannolikhet kommer att ha stor inverkan på olika verksamhetsområden under den kommande 5-årsperioden. Årets upplaga riktas specifikt till undervisning, lärande och kreativt tänkande.

En rådgivande panel bestående av internationella experter inom bland annat utbildning, teknologi och företagande diskuterar sig fram till innehållet i rapporten utifrån forskning, trendanalysering och egna erfarenheter.- Mängden av resurser och information tillgänglig via nätet måste få oss att tänka om på vår roll som lärare. Hur kan vi bäst hjälpa eleverna att hitta rätt, att värdera och ge mening åt all information, samt att coacha dem i hur de kan nyttja den?

-Tillgänglighet 24/7. Man förväntar sig att kunna jobba varsomhelst och närsomhelst. Information och resurser måste tillgängliggöras, om inte kan det leda till frustration och bristande motivation.

-Samarbete kring större projektarbeten, både i skolan och arbetsliv. Fokus ligger på kollaborativt arbete vilket gör att vi måste reflektera över hur elevernas uppgifter struktureras. På arbetsmarknaden värderas olika färdigheter, och team jobbar tillsammans för att lösa uppgifter som är för komplicerade för en enskild individ att lösa. Man räknar med att 1/3 av den globala arbetskraften, ca 1.2 miljarder arbetar kommer att mobilt år 2013.

-Moln-baserad teknik och support. Mobila applikationer leder till decentralisering och mer data och service flyttas till molnet. Säkerhetsfrågan bromsar fortfarande spridningen men dessa frågor jobbas det på att förbättra.


-Ökad efterfrågan på digital kompetens inom alla yrkesområden. Dock finns ingen universell definition av vad digital kompetens är eller hur den ska läras ut. Lärarutbildningar börjar inkludera kurser i digital kompetens i sina utbildningar, men utvecklingen är långsam. Svårigheten ligger även i att utvecklingen av tekniken går mycket snabbare än utvecklingen av kursplaner.

-Nya arbetsformer kräver nya sätt att utvärdera kunskap. Lärare experimenterar med nya sätt att arbeta men styrdokumentens utvärderingsformer är fortfarande traditionella. Detta leder till spänningar i yrkesrollen och frågor om hur lärarnas tid och energi bäst bör spenderas väcks.

-Balansgång mellan hög kvalité och ekonomiska budget. Ny teknik utvecklas hela tiden och för att kunna investera i den krävs kreativa lösningar och kostnadseffektivisering på andra områden.

-Hänga med i det ständigt ökande utbudet av teknik och programvaror. Detta är en utmaning för både lärare och elever. Mängden av användar-skapat material exploderar och för att följa bara en bråkdel av all information och debatt och nya idéer som skrivs innebär att ta sig igenom ett berg av information dagligen. Behovet av effektiva verktyg för filtrering av informationen är större än någonsin.
Inga kommentarer: