onsdag 12 oktober 2011

The Horizon Report 2011 del 4

Teknik att hålla ögonen på inom 2-3 år

Utökad verklighet
Möjligheten till ett digitalt informationslager över verkligheten kallas Blended Reality eller Augmented Reality och skapar nya möjligheter för lärande. Stora databaser, dynamiska processer eller objekt som är för stora eller för små för att handskas med i verkligheten kan anpassas till en skala som är lätt att förstå och arbeta med.

Möjligheten till att omedelbart kunna få tillgång till information om platser och föremål suddar ut gränserna mellan formellt och informellt lärande.

Möjligheten utvecklas av bland annat museum, där besökarna kan utforska objekten utan att faktiskt röra vid dem. The Museum of London har tillgängliggjort en gratis app för iPhone som heter StreetMuseum. Den använder GPS och geo-taggning och med den kan användarna se 3-dimensionella historiska bilder av London, ovanpå dagens byggnader och platser. Utökad verklighet i böcker samt i video är på frammarsch.


Inga kommentarer: