måndag 10 oktober 2011

The Horizon Report 2011 del 2

Teknik att hålla ögonen på
Man har presenterat 6 olika teknologier och placerat dem på en tidsaxel utifrån när man anser det troligt att de blir vanligt förekommande inom utbildning och lärande. Tidsintervallerna är inom en period av 12 månader, inom 2-3 år samt inom 4-5 år. Jag kommer här och i följande inlägg att kortfattat summera vad de kom fram till och jag börja i närtid.

Inom en period av 12 månader – Elektroniska böcker

Läsplattornas användningsområde utökas till en multimedial och interaktiv upplevelse. Som läsare kan man föra anteckningar, slå upp ord i lexikon eller få dem översatta, få texten uppläst, se animationer och grafik, få länkar till vidare forskning samt kopplas till andra läsare för diskussion och samarbete via social verktyg.
I dagsläget är de flesta digitala böcker och tidskrifter i princip digitala kopior av den tryckta versionen, men potentialen är stor.

Inga kommentarer: