söndag 19 oktober 2008

Björknässkolan i världen

Jag arbetar på Björknässkolan som ligger i Nacka strax utanför Stockholm. För snart två år sedan blev vi av kommunen ombedda att ansöka till Innovative Schools Program, ett skolutvecklingsprogram drivet av Microsoft där 12 skolor spridda över världen skulle få möjlighet att utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Microsofts samarbetsprojekt med School of the Future i Philadelphia hade utfallit mycket väl och nu ville de skala projektet.


Efter att ha skrivit en massiv ansökan med redogörelser för vår vision, en nulägesanalys samt tidigare innovation på skolan uttogs vi att delta i det två år långa projektet. Den 1 februari 2007 kickade det igång, det skrevs en del i tidningar och Tv4 direktsände från skolan. I april åkte styrgruppen bestående av mig, min rektor Leif Högström och skolans IT-strateg Lars Ekelöw till Seattle för att delta i en konferens samt träffa resterande deltagare i projektet. Med oss följde också Nacka kommuns verksamhetschef inom FFS Agneta Jörbeck.


Väldigt snart under diskussioner stod det klart att man står inför samma utmaningar oavsett om man arbetar i en skola i Sverige eller en i Qatar. Alla strävar vi efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever och att utnyttja tekniken som står till buds till vår fördel.

Inga kommentarer: