fredag 16 oktober 2009

Vilken framtid kommer våra elever att möta?

Det är en ny kursplan på gång och det är på tiden. Men kommer den att vara tillräckligt i framkant? Tillräckligt nytänkande och förutseende för att vi ska kunna jobba för de färdigheter som våra elever idag kommer att behöva imorgon när de ska ut i arbetslivet? Kommer vi att kunna hjälpa dem att förbereda sig för ett liv i ständig och allt snabbare förändring och utveckling? Det är inte lätt när vi inte ens vet vilka krav morgondagens samhälle kommer att ställa på dem. Några egenskaper som vi i skolan jobbar för att främja är samarbetsförmåga och kreativt tänkande, de färdigheterna kommer alltid att behövas.

Det är omöjligt att förutse framtiden, men Microsoft Office Labs har gjort en gissning på hur vi organiserar vår skola, vårt arbete och vårt privatliv inom ca 5-10 år. Titta och fundera på vad du tror!

Inga kommentarer: