tisdag 16 december 2008

Digitala lärresurser


Sedan en period tillbaka har vi diskuterat ett samarbete mellan Björknässkolan och läromedelsförlaget Natur & Kultur. Förlaget har bildat en grupp som ska arbeta med att utveckla digitala läromedel och vill ha vår personal och våra elever som bollplank för diskussioner, tester och utvärderingar. Materialet de skapar kommer att finnas tillgängligt i vår skolportal. Det kommer att vara komplement till böcker, tydliga animationer som underlättar förståelse för t.ex. bergsveckning och luftströmmar, samt material för interaktiva skrivtavlor och därmed även för våra TabletPC. Vilken fantastisk möjlighet vi har fått till att påverka!

Inga kommentarer: